14,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
32,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
21,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
26,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
44,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
44,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
44,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
44,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
44,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
30,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
30,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
31,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
3,0 Παράδοση 4-8 ημέρες