11,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,0 Παράδοση 4-8 ημέρες