65,0 Στο κατάστημα
20,0 Στο κατάστημα
79,0 Στο κατάστημα
27,6 Στο κατάστημα
32,0 Άμεσα
90,0 Άμεσα