19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,6 Παράδοση 4-8 ημέρες