13,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
31,0 Παράδοση 4-8 ημέρες