244,9 Στο κατάστημα
366,3 Στο κατάστημα
268,8 Στο κατάστημα