7,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
32,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
68,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,4 Παράδοση 1-3 ημέρες