13,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
27,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
50,0 Παράδοση 4-8 ημέρες