7,77  Παράδοση 1-3 ημέρες
9,51  Παράδοση 1-3 ημέρες
12,87  Παράδοση 1-3 ημέρες
9,18  Παράδοση 1-3 ημέρες
8,88  Παράδοση 1-3 ημέρες
5,82  Παράδοση 1-3 ημέρες
10,35  Παράδοση 1-3 ημέρες
7,14  Παράδοση 1-3 ημέρες
13,50  Παράδοση 1-3 ημέρες
4,74  Παράδοση 1-3 ημέρες
4,74  Παράδοση 1-3 ημέρες
97,11  Παράδοση 1-3 ημέρες
41,46  Παράδοση 1-3 ημέρες
16,86  Παράδοση 1-3 ημέρες
11,80  Παράδοση 1-3 ημέρες
12,24  Παράδοση 1-3 ημέρες
32,55  Παράδοση 1-3 ημέρες
68,73  Παράδοση 1-3 ημέρες
25,98  Παράδοση 1-3 ημέρες
23,16  Παράδοση 1-3 ημέρες
14,00  Παράδοση 1-3 ημέρες
2,43  Παράδοση 1-3 ημέρες