13,5 Στο κατάστημα
16,6 Στο κατάστημα
2,7 Στο κατάστημα
15,0 Στο κατάστημα
3,4 Στο κατάστημα