15,6 Στο κατάστημα
12,0 Στο κατάστημα
14,4 Στο κατάστημα