20,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
52,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
27,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
31,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
26,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
19,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
32,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
60,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
48,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
48,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
45,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
32,4 Παράδοση 4-8 ημέρες