135,3 Στο κατάστημα
77,2 Στο κατάστημα
4,5 Στο κατάστημα
7,5 Στο κατάστημα
37,0 Στο κατάστημα
30,0 Στο κατάστημα