135,3 Στο κατάστημα
77,2 Στο κατάστημα
7,5 Στο κατάστημα