12,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
29,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
32,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
30,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
30,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
19,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
24,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
44,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
66,0 Παράδοση 4-8 ημέρες