11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,0 Παράδοση 1-3 ημέρες