11,8 Στο κατάστημα
12,2 Στο κατάστημα
10,4 Στο κατάστημα
20,3 Στο κατάστημα
20,3 Στο κατάστημα