16,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
52,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
24,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
36,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
40,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
56,0 Παράδοση 4-8 ημέρες