3,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
1,5 Παράδοση 1-3 ημέρες