19,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
77,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
32,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
38,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
52,0 Παράδοση 1-3 ημέρες