21,42  Παράδοση 1-3 ημέρες
27,72  Παράδοση 1-3 ημέρες
18,90  Παράδοση 1-3 ημέρες
17,20  Παράδοση 1-3 ημέρες
42,00  Παράδοση 1-3 ημέρες
18,06  Παράδοση 4-8 ημέρες
17,20  Παράδοση 4-8 ημέρες
5,10  Παράδοση 4-8 ημέρες
3,20  Παράδοση 4-8 ημέρες
4,20  Παράδοση 4-8 ημέρες
17,10  Παράδοση 4-8 ημέρες
18,50  Παράδοση 4-8 ημέρες
14,80  Παράδοση 4-8 ημέρες
10,70  Παράδοση 4-8 ημέρες