19,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
3,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
31,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,1 Παράδοση 4-8 ημέρες