4,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
3,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
29,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
29,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
36,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
35,2 Παράδοση 4-8 ημέρες