4,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
3,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
26,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
26,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,7 Παράδοση 4-8 ημέρες