20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες