32,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,6 Παράδοση 4-8 ημέρες