38,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
41,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
100,8 Παράδοση 4-8 ημέρες