38,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
45,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
35,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
40,8 Παράδοση 4-8 ημέρες