38,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες