38,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
35,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
40,8 Παράδοση 4-8 ημέρες