17,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
27,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
29,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
26,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,0 Παράδοση 4-8 ημέρες