17,16  Παράδοση 1-3 ημέρες
16,45  Παράδοση 4-8 ημέρες
15,18  Παράδοση 4-8 ημέρες
15,18  Παράδοση 4-8 ημέρες
15,18  Παράδοση 4-8 ημέρες
16,45  Παράδοση 4-8 ημέρες
16,45  Παράδοση 4-8 ημέρες
16,50  Παράδοση 4-8 ημέρες
17,20  Παράδοση 4-8 ημέρες
31,02  Παράδοση 4-8 ημέρες
17,71  Παράδοση 4-8 ημέρες
17,71  Παράδοση 4-8 ημέρες
17,71  Παράδοση 4-8 ημέρες
31,88  Παράδοση 4-8 ημέρες
29,60  Παράδοση 4-8 ημέρες
20,00  Παράδοση 4-8 ημέρες
18,98  Παράδοση 4-8 ημέρες
26,57  Παράδοση 4-8 ημέρες
16,45  Παράδοση 4-8 ημέρες
24,04  Παράδοση 4-8 ημέρες