30,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,3 Παράδοση 4-8 ημέρες