19,8 Στο κατάστημα
19,8 Στο κατάστημα
19,8 Στο κατάστημα
12,2 Στο κατάστημα
12,2 Στο κατάστημα
11,0 Στο κατάστημα
26,0 Άμεσα
27,2 Άμεσα
45,0 Άμεσα
12,2 Άμεσα
51,0 Άμεσα
26,0 Άμεσα