6,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
36,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
32,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
77,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
241,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
73,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
29,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
37,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
48,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,1 Παράδοση 4-8 ημέρες