6,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
36,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
32,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
77,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
241,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
27,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
65,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
38,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
34,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
19,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
39,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες