79,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
150,0 Παράδοση 4-8 ημέρες