14,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
50,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες