8,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
33,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,1 Παράδοση 4-8 ημέρες