48,3 Στο κατάστημα
27,0 Άμεσα
27,0 Άμεσα
22,4 Άμεσα
19,8 Άμεσα
19,8 Άμεσα
8,0 Άμεσα
24,0 Άμεσα
34,2 Άμεσα
35,7 Άμεσα
60,3 Άμεσα
37,4 Άμεσα
11,1 Άμεσα
11,1 Άμεσα