8,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
29,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
41,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
5,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
53,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
293,0 Παράδοση 4-8 ημέρες