21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,7 Παράδοση 4-8 ημέρες