19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,7 Παράδοση 4-8 ημέρες