14,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,5 Παράδοση 1-3 ημέρες