50,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,8 Παράδοση 4-8 ημέρες