4,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,2 Παράδοση 4-8 ημέρες