34,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
42,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
43,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
67,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
126,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
96,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
156,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
108,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
160,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
74,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες