24,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
58,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
172,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
560,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
56,0 Παράδοση 4-8 ημέρες