24,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
128,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
120,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
139,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
123,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
28,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
244,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
178,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
74,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
280,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
58,0 Παράδοση 4-8 ημέρες