43,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
58,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
31,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
88,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
124,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
320,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
148,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
176,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
67,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
56,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
63,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
69,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
21,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
190,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
160,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
90,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
150,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
144,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
27,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
37,8 Παράδοση 4-8 ημέρες