43,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
74,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
88,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
124,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
320,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
148,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
39,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
30,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
36,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,1 Αναμένεται
21,0 Αναμένεται