34,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
42,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
80,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
298,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
88,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
105,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
64,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
162,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
416,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
268,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
178,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
184,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
320,0 Παράδοση 4-8 ημέρες