34,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
42,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
60,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
298,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
46,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
205,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
105,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
195,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
33,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
30,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
38,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
61,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
46,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
63,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
65,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
64,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
161,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
178,0 Παράδοση 4-8 ημέρες