34,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
42,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
298,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
23,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,1 Παράδοση 4-8 ημέρες
105,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
195,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
63,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
208,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
27,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
54,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
65,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
64,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
156,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
159,9 Παράδοση 4-8 ημέρες