34,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
42,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
60,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
298,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
46,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,1 Αναμένεται