5,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
40,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
34,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
31,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,9 Παράδοση 4-8 ημέρες