70,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
68,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
210,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
28,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
80,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
103,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
94,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
103,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
124,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
74,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
130,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
76,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
29,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
30,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
94,0 Παράδοση 4-8 ημέρες