94,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
103,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
124,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
74,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
94,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
130,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
76,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
98,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
94,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
41,0 Παράδοση 4-8 ημέρες