13,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
70,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
90,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
70,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
78,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
37,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
37,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
38,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,0 Παράδοση 4-8 ημέρες