18,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
34,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
90,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
70,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
78,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
20,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
34,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,8 Παράδοση 4-8 ημέρες