18,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
24,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
22,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
21,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
37,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,2 Παράδοση 4-8 ημέρες