7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
31,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
46,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
44,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
48,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
38,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
38,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
31,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
36,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
30,0 Παράδοση 4-8 ημέρες