40,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
24,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
24,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,2 Παράδοση 4-8 ημέρες