36,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,9 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,5 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
36,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
38,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
52,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
54,0 Παράδοση 4-8 ημέρες