6,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
30,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
40,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
420,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
278,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
36,8 Παράδοση 4-8 ημέρες