6,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
30,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
34,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
420,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
5,7 Παράδοση 4-8 ημέρες
21,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,7 Παράδοση 4-8 ημέρες