52,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,8 Παράδοση 1-3 ημέρες