19,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
77,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
35,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
46,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
52,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
28,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
41,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
41,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,0 Παράδοση 4-8 ημέρες