19,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
77,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
52,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
25,0 Παράδοση 4-8 ημέρες