16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
77,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
28,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 4-8 ημέρες