32,0 Στο κατάστημα
23,0 Στο κατάστημα
23,8 Στο κατάστημα
22,0 Στο κατάστημα
30,0 Στο κατάστημα
16,6 Στο κατάστημα
32,0 Στο κατάστημα
16,6 Στο κατάστημα
25,0 Στο κατάστημα