20,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,0 Παράδοση 4-8 ημέρες