21,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
43,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
30,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,1 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,7 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,7 Παράδοση 1-3 ημέρες