148,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
220,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
113,1 Παράδοση 4-8 ημέρες