70,0 Στο κατάστημα
66,0 Στο κατάστημα
62,0 Στο κατάστημα
90,0 Άμεσα
105,8 Άμεσα
59,0 Άμεσα