105,0 Στο κατάστημα
66,0 Στο κατάστημα
62,0 Στο κατάστημα