70,0 Στο κατάστημα
66,0 Στο κατάστημα
62,0 Στο κατάστημα
110,0 Άμεσα
90,0 Άμεσα
70,0 Άμεσα
105,8 Άμεσα