9,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
40,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
8,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,3 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,6 Παράδοση 1-3 ημέρες