65,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
9,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
40,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,4 Παράδοση 4-8 ημέρες