1,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες