38,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
38,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
70,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,9 Παράδοση 4-8 ημέρες