3,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
2,9 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,6 Παράδοση 1-3 ημέρες