11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
17,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
20,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
3,6 Παράδοση 4-8 ημέρες