12,5 Στο κατάστημα
15,5 Στο κατάστημα
22,0 Στο κατάστημα