8,8 Στο κατάστημα
2,2 Άμεσα
1,8 Άμεσα
12,4 Άμεσα
2,0 Άμεσα
2,8 Άμεσα
7,6 Άμεσα
10,0 Άμεσα
5,6 Άμεσα
2,6 Άμεσα
2,8 Άμεσα
5,0 Άμεσα
7,0 Άμεσα
13,2 Άμεσα
11,0 Άμεσα
3,2 Άμεσα
3,0 Άμεσα
2,6 Άμεσα
3,8 Άμεσα
17,0 Άμεσα
4,2 Άμεσα
11,7 Άμεσα
2,0 Άμεσα
3,0 Άμεσα
5,2 Άμεσα
2,3 Άμεσα
4,0 Άμεσα