11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
10,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
1,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
13,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
18,4 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
7,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
6,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
4,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
5,2 Παράδοση 1-3 ημέρες
3,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
14,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
16,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
12,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
22,0 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
11,8 Παράδοση 1-3 ημέρες
15,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
19,6 Παράδοση 1-3 ημέρες
26,5 Παράδοση 1-3 ημέρες
21,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
21,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
19,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
18,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
3,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,3 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
23,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
24,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
9,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
5,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
12,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
30,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
5,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
13,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
2,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
4,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
16,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
36,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
17,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
19,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
14,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
25,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
15,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
8,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
7,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
6,0 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,2 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,8 Παράδοση 4-8 ημέρες
10,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
11,4 Παράδοση 4-8 ημέρες
26,6 Παράδοση 4-8 ημέρες
19,4 Παράδοση 4-8 ημέρες